Tegelbruket möter RGD/RGH (Workshop 1)

Nov 11, 2014
Eleverna från Riksgymnasiet beskriver själva sin workshop om tid: Först var uppvärmning och vi gjorde några uppvärmningslekar. T.ex. trycka lätt på andra personers näsor för att bryta isen....