DoT (Delaktighet och Teater)

DoT (Delaktighet och Teater) är ett regionalt utvecklingsprojekt som Örebro länsteater genomför tillsammans med Riksteaterns Tyst Teater, Örebro universitet, Region Örebro län, Örebro kommun och Riksteatern Örebro län, Iris Hadar AB, m.fl.

Projektet DoT ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som nationellt nav och kombinerar kartläggning, forskning och praktiskt scenkonstarbete utifrån att möten mellan människor och mellan verksamheter är en förutsättning för förändring. Förändring av beslutsstrukturer kring primärt döva, men även hörselskadade och hörandes, möjligheter att delta i kulturella sammanhang som publik, medskapare och/eller arrangör på lika villkor på gemensamma arenor. Attityder och förståelse och scenkonstens plats i ett demokratiskt samhälle.

Några projekt som redan har genomförts inom ramen för DoT är föreställningarna Illusionistens assistent (2013)My Own Bodies – All Stars (2013) och Tribes (2014/2015). Inom DoT finns även detta projekt, Wonderland, som genomförs i samarbete med Riksteaterns Tyst Teater med flera.

Läs mer om DoT och dess projekt:
dot.orebrolansteater.se

___________________________
Dela denna sida: