Eleverna från Riksgymnasiet beskriver själva sin workshop om tid:

Först var uppvärmning och vi gjorde några uppvärmningslekar. T.ex. trycka lätt på andra personers näsor för att bryta isen. Vi diskuterade om tider och om hur tider styr våra liv varje dag. Vi pratade också om stress och hur vi försöker att jaga tiden hela tiden för att kunna hinna med allt. Man har bara 24 timmar på varje dygn och vi skrev små lappar om detta. Sen jämförde vi olika lappar om vad vi tyckte och tänkte. Till sist gjorde vi teater uppvisning, vi delades upp i två grupper. Det skulle handla om en mycket vanlig stressig situation. Det var roligt och vi förstod bättre efteråt, och vi alla var eniga om att tiden har en stor makt över oss.

___________________________
Dela denna sida: