Under 2014 och 2015 förverkligar Örebro länsteater och Riksteaterns Tyst Teater tillsammans med en mångfald av samarbetspartners ”Wonderland – ett visuellt landskap”. Wonderland förvandlar Örebro till en magisk värld med hemliga trädgårdar, gömd konst, kulturella tea-parties, installationer, nattlig dans och fyrverkerier på ljusan dag. Oväntade möten mellan konstnärer och medborgare, allt inspirerat av visuell kommunikation.

Wonderland involverar konstnärer, artister, arkitekter, forskare, idrottare och politiker likväl som skolor och föreningar i konstnärliga visuella processer under längre tid – ett konstverk över tid och plats.

Wonderland – ett visuellt landskap” är ett projekt inspirerat av ”Alice i Underlandet”. För att lyckas med detta behöver vi många – tillsammans är vi starkare! Efter succén med FAME Visukalen fortsätter vi utveckla visuell scenkonst på lika villkor med Örebro som nav och med teckenspråk i fokus.

HUR?

Möten mellan människor är en förutsättning för förändring!

Scenkonst är vårt verktyg för att skapa genuina möten och att gestalta resultatet med. Scenkonsten både utmanar och ifrågasätter den rådande verklighet vi lever i. Vi skapar möten mellan människor och verksamheter – över språk och kulturgränser. I mötet får vi perspektiv på oss själva och vår omvärld. Vi får utforska vem vi vill vara, vad som skiljer oss åt och vari likheterna finns.

NÄR?

ÅR 2014 Samarbeten identifieras. Människor och platser koordineras.

HÖST 2014/VÅR 2015 Möten mellan grupper i regionen sätter på gång. Projektet utgår från nyfikenhet och mod.

HÖST 2015 Den avslutande manifestationen skapas med inspiration ur höstens möten.

Under försommaren tar Wonderland över Örebro centrum – med koppling till andra orter, beroende på vilka samarbetspartners som medverkar. Tillsammans med er och teckenspråkiga artister och medborgare skapar vi Wonderland. Torn och torg, skyltfönster och skolor – direkt eller via etern – överallt uppstår magi. En visuell fest där det inte är klart vem som lär vem och vad som uppstår ur vad.

___________________________
Dela denna sida: