Våra grupper är i allra högsta grad en del av Wonderland. Detta är grupper av människor som kanske normalt aldrig skulle ha möts men nu gör det via våra workshops! Tillsammans diskuterar vi tid, utmanar normer och analyserar makt. Grupperna är även själva delaktiga i att fylla Wonderland-bloggen med innehåll.

Är du en del av eller känner du till en grupp som kanske vill delta? Kontakta då dot@lansteatern.se!


KVINNOGILLET

(Presentation saknas.)


VIVALLA FRITIDSGÅRD

Vivalla fritidsgård är en mötesplats för dig som går på mellanstadiet och högstadiet. Där jobbar fritidsledare, en basketutvecklare, en fotbollsutvecklare och ledare från föreningar och organisationer.


TEATERPEDAGOGER

(Presentation saknas.)


AL-AZHAR FÖRSKOLA

Al-Azhar förskola ligger i mångkulturella Vivalla. Förskolan har en muslimsk inriktning men är öppen för alla. Mycket arbete läggs på barnens språkutveckling.


BRANDKÅREN ÖREBRO

Heltidsstationen vid Nastagatan i Örebro byggdes 1994. Dygnet runt finns en minsta vaktstyrka bestående av en insatsledare två styrkeledare och åtta brandmän beredda att rycka ut för räddningstjänstuppdrag.Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, rådgivning, personal- och ekonomifrågor m.m.


BUSSCHAUFFÖRER

(Presentation saknas.)


FENIX019

Hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Förutom detta vill vi verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.


SV KULTURCOLLEGE

SV kulturcollege vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning. Målet med projektet är att ta fram en utbildningsform som ska vara förberedande för arbete eller studier. Utbildningen ska matcha arbetslivets behov och visa på människors förutsättningar istället för nedsättningar.


KULTURSKOLAN – KULTURTEAM

Kulturskolan är en samverkanspart i den pedagogiska utvecklingen i förskolor och skolor genom Kultur för lust och lärande, kulturteam och verksamhet för särskolan. Vi är ett Kulturteam som till vardags möter, bland annat, teckenspråkiga barn och ungdomar i alla åldrar. Då genomför vi olika workshops där deltagarna får prova på de olika estetiska uttryckssätten; Dans, Musik, Teater och Bild o Form.


KULTURSKOLAN – TEATERGRUPP

Örebro Kulturskola erbjuder estetisk grund -och fördjupningsutbildning inom bild, dans, drama & teater, film & foto, musik och musikal. Inom Kulturskolan får våra elever möjligheten att pröva sina drömmar och utveckla sin kreativitet för att kunna lägga grunden för ett livslångt utövande som amatör eller professionell!

Sedan år 2011 erbjuder Kulturskolan kurser på teckenspråk. Vi har en teckenspråkig teatergrupp med gymnasieelever som träffas på tisdagskvällar 18.20-20.00. Tidigare har gruppen medverkat i uppsättningar av Hamlet, Romeo och Julia samt Kulturskolans Höstshow. Eleverna har i produktionerna samarbetat med våra hörande elever. Eftersom vi tror att förebilder är viktiga har vi besökt flera teaterföreställningar, studiebesök med möte med professionella aktörer inom teatervärlden. Teatergruppen har uttryckt en önskan att synliggöra teckenspråkig scenkonst och vill vara en del av det arbetet.


RGD/RGH

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. Hos oss går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning.


SVENSKA KYRKAN

I Örebro har Svenska kyrkan rådgivningsbyrå och sjukhuskyrka.När det krisar finns präster och diakoner med för att ge stöd och tröst och vi har verksamhet på både finska och teckenspråk. Svenska kyrkan svarar för kyrkogårdsförvaltning med begravningsplatser för alla. Någon mil norr om Örebro ligger kyrkans egen kursgård Solliden.


TEGELBRUKET

Vår vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund.


VÄNSTERPARTIET ÖREBRO

Vänsterpartiet kämpar för rättvisa och fred. Vi vill ha ett bättre Sverige, byggt på socialism och feminism. Vårt parti grundades 1917 som Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti. Mycket har hänt på vägen, men vi kämpar fortfarande vidare för att alla vi vanliga människor ska ha ett så bra liv som möjligt och att samhällets välfärd ska komma många till del.


ÖREBRO RIKSTEATERFÖRENING

Örebro Riksteaterförening bildades redan 1933 och har sedan dess försett örebroarna med god scenkonst och underhållning. Örebro Riksteaterförening är en ideell riksteaterförening som verkar för att du skall få tillgång till scenkonst av hög kvalitet här i Örebro.

Örebro Riksteaterförening ska medverka till att fylla det lokala behovet av god scenkonst genom att arrangera professionella och varierande föreställningar för alla åldrar. Föreningen vill arrangera scenkonst som skänker glädje och är intellektuellt och känslomässigt berikande.

___________________________
Dela denna sida: