Hejsan Emma här!

Under förra veckan gjorde jag en undersökning utifrån de centrala frågorna vi diskuterar på workshoparna (tid, makt och normer) och åkte ut till Örebro Universitet för samla in studenternas tankar kring dessa frågor. Frågorna som de besvarade handlade om hur tid, makt och normer påverkar deras vardag och det var 20 stycken som deltog i undersökningen. Det har varit väldigt intressant att läsa deras svar och jag tänkte bara lyfta upp några här:

  • De flesta skrev att de önskade att de hade mer tid, men de blev samtidigt stressade av tanken att ha oändligt med tid. De kände att de behövde mål och begränsningar.
  • Oavsett kön upplevde de flesta att de påverkades av normer och de tyckte ibland att det var svårt att se vad de själva aktivt valt och vad de valt på grund av att passa in i normer.

I dessa val ansåg de att normer kunde begränsa en:

– kläder, yrkesval, inkomst och liv- och familjeplanering.

  • Men de ansåg också det möjligt att förändra normer, genom att till exempel förändra vårt sätt att se poteniella makthavare.

De upplevde också att de själva kunde skaffa sig makt genom att till exempel:

– bli involverad i olika ledningsgrupper och studera.

De upplevde att de hade makt när:

– de kände sig bekväma i sig själv, kunde styra över sin egen tid, blev respekterade och hade inflytande.

De upplevde att de inte hade makt när:

– De var trötta och inte orkade, men måste göra någonting. När de var ensamma och i sociala situationer där de inte är särskilt bekanta med människorna runt omkring.

Färger som de kopplade till makt var främst:

– Svart, blå och röd.

  • Många tyckte undersökningen var svår och att det var kluriga frågor som behövdes diskuteras mer, medan andra tyckte att makt diskuterades alldeles för mycket.
___________________________
Dela denna sida: