Casper och Alexandra var och besökte Regnsbågskväll på Tegelbruket den 28 sept under Pride-veckan och alla var välkomna.

Tegelbruket

Casper och Alexandra

Det fanns olika evenemangen, utställningar, workshops och allt annat. Vi visade upp vårt projekt Wonderland och vad projektet kunde erbjudas. Efter den kvällen kontaktade några oss och ville veta mer så de fick komma till Örebro länsteater och vi berättade om projektet. De fick också berätta om sig själv och vi skapade tillsammans olika idéer, tankar och dialoger. I Wonderland finns det ingen begränsning för kreativitet! 😉

Tegelbruket (2)

Vår inspirerande utställning! 🙂

Nu är det fler och fler som involverar i Wonderland och det är en stor utmaning för alla oavsett om man är eller inte involverad i Wonderland! 😉

Ett tänkvärt citat av Albert Einstein:

”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling!”

Skriven av Susanne Andersson

___________________________
Dela denna sida: